• Thit Bò Nướng (불고기)

    Thit Bò Nướng (불고기)

    Ngày:18/09/2023 lúc 13:51PM

    Thit Bò Nướng (불고기) Đây là món thịt mềm được dùng.nhiều khi làm tiệc đãi khách hoặc liên hoan.