• Mực Xào (오징어 볶음)

    Mực Xào (오징어 볶음)

    Ngày:14/12/2023 lúc 15:49PM

    Mực Xào (오징어 볶음) Đây là món được nấu khá đơn giản và nhanh khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu